ONELİNE MMC

Search Engine Optimization (SEO) Nədir?

      SEO - saytınızın trafikinin artmasına, məhsul və xidmətlərinizin internet üzərindən müştərilərə çatdırılmasına kömək edir.

Xüsusən də, əgər yeni yaranmış şirkətsinizsə rəqabətdə üstünlük əldə etməniz üçün öz şirkət imicinizi yüksək səviyyədə göstərməlisiniz. Şirkət emailindən istifadə həm də, sizin öz işinizə olan hörmətin, biznesinizə nə qədər ciddi yanaşmanızın göstəricisidir.


Saytınız üçün görüləcək SEO xİdmətİ etapları:


AÇAR SÖZLƏRİN AXTARILMASI

Doğru açar sözlərlə işləmək müsbət nəticələr almaq üçün çox önəmlidir. Məhsul və xidmətlərinizlə bağlı açar sözləri analiz edərək düzgün hədəf kütləsi seçməklə daha çox potensial müştəriyə çatmağınıza imkan yaradırıq .


SEKTORDAKI RƏQİBLƏRİN ANALİZİ

Yaxşı nəticələr əldə etmək üçün saytın özündə aparılan SEO işləri kifayət deyil. Sektordakı rəqiblərinizi analiz etməklə siz digərlərinin də bu sahədə hansı işlər gördüyünü, hansı strategiyanı izlədiklərini görmək şansı əldə edirsiniz.


SEMANTİK NÜVƏNİN HAZIRLANMASI

Saytın semantik nüvəsi dedikdə sektorunuzla əlaqəli olan və sizə müştərilər qazandıracaq açar sözlərin əsasında qurulmuş struktur nəzərdə tutulur. Belə strukturun qurulması xüsusi yanaşma tələb edir.


DAXİLİ VƏ XARİCİ SEO

Saytınızın axtarış sistemlərində üst sıralarda çıxmasında önəmli rol oynayan daxili və xarici faktorlar var. Bu faktorları analiz edərək veb-saytınızda olan xətaları aradan qaldırırıq.


TEXNİKİ SEO TAPŞIRIQLARININ YAZILMASI

Responsiv, sürətli və kross-brauzer işləyən, müasir standartlara cavab verən veb səhifələr axtarış sistemləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Saytda olan texniki qüsurları aşkarlayaraq aradan qaldırmaq trafikinizin, dolayısı ilə satışınızın artmasına səbəb olacaq.


KONTENTİN OPTİMİZASIYASI

Axtarış sistemlərinin kriteriyalarına uyğunlaşdırılaraq yazılmış kontentin saytınızın trafikinin artmasına və yeni müştərilər qazanmağınıza təsiri əvəzsizdir.

Rəqəmsal dünyanın üstünlüklərindən faydalanmaq Google axtarış sistemində ön sıralarda olmaq, hədəf kütlənizə çatmaq və satışlarınızı artırmaq istəyirsiniz? Peşəkar komandamız sizin yardımçınız olmağa hazırdır!